viajn

el Celakantoj de Jorge Camacho. Mi nur elektis la eltiron kaj fotis la foton, sunsubire en Malago dum la Triopa Kongreso en Majo 2019.

UEA

novelo de la Krikenhara Sesopo (*) jam aperis en Monato Oktobro 2091. Estas bela aŭtuna tago. La suno brilas. Ĵaneta Hili rigardas la panoramon tra la vitroj de la koridoro, kiu kunligas la du sidejojn…