La metodo

Kiun lingvolernigan metodon oni sekvas en Amikaro?

Multaj esperantistoj supraĵe diros, ke Amikaro estas “rektmetoda”, ĉar ĝi estas nur en Esperanto. Ĉu la lingvoelekto estas la nura kriterio por difini lernilon “rekta”? Franke dirite, mi ankoraŭ atendas seriozan prezenton de la tielnomata “rekta metodo” por la kunteksto de la 21a jarcento. Mi konas la historion de Andreo Ĉe, sed ĝi okazis antaŭ unu jarcento! Lingvolernado intertempe ŝanĝiĝis ĉar la mondo ŝanĝiĝis.

Ĉu la metodo ankoraŭ aktualas? Ĉu estas aparta klarigo pri tio? Ni prenus la ekzemplon de Maria Montessori: malgraŭ la fakto, ke la metodo tute ne novas, ĝi estas ankoraŭ freŝa, ĉar ŝi verkis multe pri tio, klarigante detalojn, aplik-manierojn… Se io simila ekzistas pri la “rekta metodo”, mi ankoraŭ ne havis la ŝancon trastudi ĝin ĝisfunde.

Povas ŝajni paradokso, sed la plej simila metodo al tiu sekvata en Amikaro venas el la moderna studo de Latino. Ankaŭ tipografie, la enpaĝigo de Amikaro iel similas al la (pli-malpli) fama volumo de la originala Metodo Naturo: "Lingva Latina per se illvstrata: Pars I Familia romana".

El la antaŭparolo Al la kursgvidanto (paĝo V):

Ĉiu materialo ĉi tie estas nur en Esperanto. Estos la kursgvidanto kiu decidos kiam uzi etnolingvon enklase anstataŭ Esperanton. Didaktike, mia metodo similas al la Metodo Naturo, kiu estas nek “natura” nek “rekta”. Mi diras nur, ke mia metodo similas al Metodo Naturo ĉar mi havas neniun atestilon pri ĝi. Iusence, mi malkovris ree la radon, ĉar ĝis lastatempe mi ne konis la verkaron de Ørberg kaj lia skolo. Mi alvenis aŭtonome al simila rezulto, ĉefe pro la studo de la pedagogio de Komenio, la ĉeĥa filozofo kaj edukisto. Male al la rektaj metodoj, ĉi tie oni enkondukas unue en Esperanto ne nur la lingvan enhavon (objekto-nivele) sed ankaŭ la lingvan pripenson (metanivele). Ekzemple, mi klarigas la uzon de funkcia morfemo (tipe: prefikso kaj sufikso) kaj la signifon de semantika morfemo (tipe: radiko) similmaniere, per ekzemploj metitaj en precizaj kuntekstoj. Mi nomas ĉion ĉi Metodo Naturo Kulturo (akronimo: Monoko).

Scivolema? Aĉetu la lernolibron Amikaro kaj juĝu per via propra sperto!

Post-Skripto: homoj demandas min pri manlibro pri Monoko. Mi ankoraŭ ne verkis ĝin, ĉar miaopinie mi bezonas pli da sperto kun la lernolibro, kiun mi uzis nur dum unu jaro en ĝia provversio. Paciencu, karaj, paciencu…