3a eldono

Ĉi tiu listo validas por la volumoj presitaj post Junio 2021.

00 Al la kursgvidanto

p. V: en la Fina noto, la tria kaj kvaraj linioj estu: “enŝoviĝis en la antaŭaj ekzempleroj kaj kun [korektoj]. Al ĉiuj legantoj iras mia plej kora danko.”

01 La alveno

p. 9: post ‘Berlin’ estu linio por inviti kompletigon.

p. 11: estu ‘Hoofthuis’ la lasta vorto de subsekcio 1.2.5.1.

p. 13: estu ‘flugo’ la lasta vorto en la difino 1 de ‘aviad/o’.

p. 13: estu ‘mekanika’ antaŭ la forto ‘flugo’.

p. 37: en frazo o, la unua vorto estu ‘Donjo’.

p. 48: la fino de la novelo estu:

malgranda tunelon kaj trankvila, belega ĝardeno malfermas antaŭ ili. La domoj, tipe Amsterdamaj, estas malnovstilaj. “Tiu ĉi estas la beginejo.” Petro gapas mire. Ŝajnas esti en alia tempoperiodo!

08 Gastleciono pri mondliteraturo

p. 102: desktrakolumne, aldonu: “Grabowski = pola pioniro, dua Esperanto-parolanto”

09 Agrabla surprizo en Esperantujo

p. 116, linio 3: la dua vorto estu ‘kvankam’.

p. 122, sekcio 9.2.3: la antaŭ-antaŭlasta vorto de la linio estu: ‘kvazaŭ’.

10 La nepoj nin benas

p. 130, linio 3: la unua vorto estu: ‘saketo’.

p. 131, linio 6: la unua vorto de la nova frazo estu ‘Ria’.