1a eldono

Ĉi tie aperas la listo de la korektoj al la unua eldono. Tio signifas, ke ili validas por ĉiu ekzemplero presita antaŭ Decembro 2019.

00 Al la kursgvidanto

p. I: en la tria alineo, ‘Konkretaĵoj’ havu ununuran tiparon.

p. I: en la trian alineon, la sepan linion, dekstre, la vort-deŝovo estu ‘geo-grafion:’

p. I: la vere lasta vorto de la paĝo estu ‘Esperantujo…’ sen spaco.

p. II: en la unuan alineon, la kvaran linion, dekstre, estu: ‘havi tutnovan’.

p. III: en la duan alineon, la du lastajn liniojn, la vort-deŝovo estu ‘fak-toroj’.

p. V: en la tria alineo, la unuan linion, dekstre, la vort-deŝovo estu: ‘EU-sistemo:’.

p. V: post la frazero ‘la lingvon kaj la vivon en Esperantujo.’ estu nova alineo.

01 La alveno

p. 3: en la dekstra kolumno, la vortoj ‘tempo’ liniigu dekstraflanke.

p. 3: en la dekstra kolumno, post ‘adjektiva’, ‘substantiva’, kaj ‘-j’ la vorto estu ‘finaĵo’.

p. 13: estu ‘f[l]ug/i’ la vortar-artikolo por la difino ‘iri en la aero’.

02 La kunveno

p. 23: frazo m, estu ‘f[l]ugi’.

p. 25: en 2.2.4.2, estu ‘ambaŭge[n]raj’.

p. 26: en 2.3, la marĝenoj de la du alineoj estu vertikalaj.

p. 27: en la unua linio, mankas la fina punkto dekstre.

p. 27: la difino de ‘i/u(jn)’ estu: ‘1 <ambaŭ> individuo, homo 2 <neŭtra> nedifinita elemento’.

03 Komputilado en Esperanto

p. 37: en 3.1.4, la priskribo estu ‘Enklasa ekzerco [kun] la helpo de la kursgvidanto.’

p. 37: en 3.1.5, la priskribo estu ‘Enklasa ekzerco aŭ skriba hejmtasko.’

p. 38: en 3.2.3.1, en la dua linio, la dua ‘ekz.’ estu kursiva.

p. 39: en 3.2.6, en la unua linio, aperu la vorto ‘sufikso’ dufoje.

p. 39: en 3.2.6, en la dua linio, estu ‘por adjektivoj’.

p. 39: en 3.2.6, en la dua linio, la dua ‘ekz.’ estu kursiva.

p. 41: en la difino de la vortar-artikolo ‘TTT’, la mallongigo ‘t.e.’ estu kursiva.

p. 41: en la difino de la vortar-artikolo ‘vort/o’, la mallongigo ‘ekz.’ estu kursiva.

04 La ĉiĉeronado

p. 45: la disdiviga vertikala linio estu iom pli longa je la plej alta ekstremo.

p. 46: en la dekstra kolumno, la difineto de ‘montr/o|fingr/o’ estu spaco inter ‘dik-‘ kaj ‘k’ kaj ĉi-lasta estu kursiva.

p. 54: en 4.3, en la unua linio, estu ‘Esperanto-kantoj’.

p. 55: en la difino de la vortar-artikolo ‘ĉi’, la lasta vorto estu ‘alproksimigilo’.

05 Malfacila konversacio

p. 59: linio 3: la prefikso ‘antaŭ’ en la vorto ‘antaŭmendis’ estu normale skribita, anstataŭ grase.

p. 59: linio 18: la lasta vortero estu: ‘alproksi-‘.

p. 59: en la desktra kolumno: la lasta vorteo estu: ‘malproksime(n)’.

p. 62: en la dekstra kolumno, en la klarigo de ‘Rubikon/o’ mankas du streketoj: ‘transpa-‘ kaj ‘mar-‘.

p. 62: en la dekstra kolumno, en la klarigo de ‘mok/e’ la dua linio estu ‘amuzi[ĝ]o de ŝi’.

p. 67: en 5.2.4.2, estu ‘Ambaŭseksemaj’.

06 Ne ekzistas rozo sen dornoj

p. 75: en la dekstra kolumno, en la klarigo de ‘kabe/i’, dua linio, estu: ‘Esperanton por ĉiam,’.

p. 76: linio 1, je la fino, kaj linio 2, je la komenco, estu: ‘Krist-nasko’.

p. 79: en 6.1.4, inter la parentezoj, estu: ‘ĝi signifas’.

p. 80: en 6.2.2.1, lasta linio, estu: ‘okazunta kongreso’.

p. 80: en 6.2.2.2, dua linio, estu: ‘…por indiki malrektan devon’.

07: JES, novjara renkontiĝo verdas

p. 92: en 7.1.1, la titolo restu en ununura linio, samkiel en la antaŭaj ĉapitroj.

P. 95: la numerigo de la subsekcietoj fuŝiĝis: lokige, ili estu: 7.2.4.1, 7.2.4.2, 7.2.4.3.

08: JES, novjara renkontiĝo verdas

p. 106: en 8.1.1, la titolo restu en ununura linio, samkiel en la antaŭaj ĉapitroj.

p. 108: en 8.2.1, mankas renversita apostrofo antaŭ la vortoparo: ‘kapitalismo/kapitalisto’.

09: Agrabla surprizo en Esperantujo

p. 117: linio 6, la unua vorto estu: ‘vokas’.

p. 117: linio 7, estas troa lini-interrompo.

p. 117: linio 8, estu: ‘Post la fino’.

10: la nepoj nin benas

p. 130: linio 4: la lasta vorto estu: ‘ĵurnalistoj’.

p. 130: en la dekstra kolumno, en la klarigo de ‘pase/o’ la dua linio estu: ‘citaĵo el William Auld’.

p. 130: linio 18: en la elparolo, la tria vorto estu: ‘sugestas’.

p. 132: en la dekstra kolumno, plimalpli je linio 14 oni legu: ‘eon/o = geokronologia erao’.

p. 132: linio 18: la tria vorto estu: ‘malfermis’.

p. 134: en 10.1.1, la titolo konformu al la resto de la volumo.

p. 134: en 10.1.1, frazo j estu: ‘Ĉu Silke estas vira, ina aŭ neduumula, laŭ vi? (…).’

p. 139: en 10.4, en la difino de ‘streĉ/i’ la sesa vorto estu: ‘objekton’.