Korektoj

Nomu ilin vipuroj, koboldoj, tajperaroj, kiel vi volas… Malgraŭ la provlegantoj, eraroj svarmos la volumon. Ĉi tie aperas la korektoj rilate al la unua eldono, aktualigitaj ĝis la 9a de Septembro 2019.

00 Al la kursgvidanto

p. I: en la tria alineo, ‘Konkretaĵoj’ havu ununuran tiparon.

p. I: en la trian alineon, la sepan linion, dekstre, la vort-deŝovo estu ‘geo-grafion:’

p. I: la vere lasta vorto de la paĝo estu ‘Esperantujo…’ sen spaco.

p. II: en la unuan alineon, la kvaran linion, dekstre, estu: ‘havi tutnovan’.

p. III: en la duan alineon, la du lastajn liniojn, la vort-deŝovo estu ‘fak-toroj’.

p. V: en la tria alineo, la unuan linion, dekstre, la vort-deŝovo estu: ‘EU-sistemo:’.

p. V: post la frazero ‘la lingvon kaj la vivon en Esperantujo.’ estu nova alineo.

01 La alveno

p. 3: en la dekstra kolumno, la vortoj ‘tempo’ liniigu dekstraflanke.

p. 13: estu ‘f[l]ug/i’ la vortar-artikolo por la difino ‘iri en la aero’.

02 La kunveno

p. 23: frazo m, estu ‘f[l]ugi’.

p. 25: en 2.2.4.2, estu ‘ambaŭge[n]raj’.

p. 26: en 2.3, la marĝenoj de la du alineoj estu vertikalaj.

p. 27: en la unua linio, mankas la fina punkto dekstre.

p. 27: la difino de ‘i/u(jn)’ estu: ‘1 <ambaŭ> individuo, homo 2 <neŭtra> nedifinita elemento’.

03 Komputilado en Esperanto

p. 37: en 3.1.4, la priskribo estu ‘Enklasa ekzerco [kun] la helpo de la kursgvidanto.’

p. 37: en 3.1.5, la priskribo estu ‘Enklasa ekzerco aŭ skriba hejmtasko.’

p. 38: en 3.2.3.1, en la dua linio, la dua ‘ekz.’ estu kursiva.

p. 39: en 3.2.6, en la unua linio, aperu la vorto ‘sufikso’ dufoje.

p. 39: en 3.2.6, en la tria linio, la dua ‘ekz.’ estu kursiva.

p. 41: en la difino de la vortar-artikolo ‘TTT’, la mallongigo ‘t.e.’ estu kursiva.

p. 41: en la difino de la vortar-artikolo ‘vort/o’, la mallongigo ‘ekz.’ estu kursiva.

04 La ĉiĉeronado

p. 45: la disdiviga vertikala linio estu iom pli longa je la plej alta ekstremo.

p. 46: en la dekstra kolumno, la difineto de ‘montr/o|fingr/o’ estu spaco inter ‘dik-‘ kaj ‘k’ kaj ĉi-lasta estu kursiva.

p. 54: en 4.3, en la unua linio, estu ‘Esperanto-kantoj’.

p. 55: en la difino de la vortar-artikolo ‘ĉi’, la lasta vorto estu ‘alproksimigilo’.

05 Malfacila konversacio

p. 59: linio 3: la prefikso ‘antaŭ’ en la vorto ‘antaŭmendis’ estu normale skribita, anstataŭ grase.

p. 59: linio 18: la lasta vortero estu: ‘alproksi-‘.

p. 62: en la dekstra kolumno, en la klarigo de ‘Rubikon/o’ mankas du streketoj: ‘transpa-‘ kaj ‘mar-‘.

p. 62: en la dekstra kolumno, en la klarigo de ‘mok/e’ la dua linio estu ‘amuzi[ĝ]o de ŝi’.

p. 67: en 5.2.4.2, estu ‘Ambaŭseksemaj’.

06 Ne ekzistas rozo sen dornoj

p. 75: en la dekstra kolumno, en la klarigo de ‘kabe/i’, dua linio, estu: ‘Esperanton por ĉiam,’.

p. 76: linio 1, je la fino, kaj linio 2, je la komenco, estu: ‘Krist-nasko’.

p. 79: en 6.1.4, inter la parentezoj, estu: ‘ĝi signifas’.

p. 80: en 6.2.2.1, lasta linio, estu: ‘okazunta kongreso’.

p. 80: en 6.2.2.2, dua linio, estu: ‘…por indiki malrektan devon’.

07: JES, novjara renkontiĝo verdas

p. 92: en 7.1.1, la titolo restu en ununura linio, samkiel en la antaŭaj ĉapitroj.

P. 95: la numerigo de la subsekcietoj fuŝiĝis: lokige, ili estu: 7.2.4.1, 7.2.4.2, 7.2.4.3.

08: JES, novjara renkontiĝo verdas

p. 106: en 8.1.1, la titolo restu en ununura linio, samkiel en la antaŭaj ĉapitroj.

p. 108: en 8.2.1, mankas renversita apostrofo antaŭ la vortoparo: ‘kapitalismo/kapitalisto’.

09: Agrabla surprizo en Esperantujo

p. 117: linio 6, la unua vorto estu: ‘vokas’.

p. 117: linio 7, estas troa lini-interrompo.

10: la nepoj nin benas

p. 130: linio 4: la lasta vorto estu: ‘ĵurnalistoj’.

p. 130: en la dekstra kolumno, en la klarigo de ‘pase/o’ la dua linio estu: ‘citaĵo el William Auld’.

p. 130: linio 18: en la elparolo, la tria vorto estu: ‘sugestas’.

p. 132: en la dekstra kolumno, plimalpli je linio 14 oni legu: ‘eon/o = geokronologia erao’.

p. 132: linio 18: la tria vorto estu: ‘malfermis’.

p. 134: en 10.1.1, la titolo konformu al la resto de la volumo.

p. 134: en 10.1.1, frazo j estu: ‘Ĉu Silke estas vira, ina aŭ neduumula, laŭ vi? (…).’

p- 129: en 10.4, en la difino de ‘streĉ/i’ la sesa vorto estu: ‘objekton’.